Monitor + kamera setovi

Kompleti kamera za vožnju unatrag + monitor.
Parkirne garniture s 1-4 kamere za automobile s kabliranjem ili bežični wifi za automobile, kombije itd.