Kontakt

Voditelj prodaje, veleprodajni kupci

MARIO

ing. Mario Bruchanik


E-mail : [email protected]
Tel.: +421 907 211 712

Podrška za korisničku podršku

PAUL

Petar kováčik

E-mail : [email protected]
Tel.: +421 940 240 464

 

Telefonska i online podrška : ponedjeljak - petak od 8:00 do 17:00 CET

Media Leaders d.o.o. posjeduje međunarodno priznati certifikat sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015
Kliknite za više informacija
ISO certifikat 9001:2008

Podaci o fakturi tvrtke :

Media Leaders d.o.o.
Dlha 4
974 05 Banska Bystrica
Slovakia

Tvrtka Reg. Broj: 46406999
Porezni broj: SK2023368787


Broj bankovnog računa : IBAN: SK9802000000002952352651

SWIFT kod (BIC): SUBASKBX