Odredbe i uvjeti

Sljedeći Opći uvjeti prodaje reguliraju ponudu i prodaju proizvoda i/ili usluga na web stranici e-trgovine http://www.efeel.co (“Web stranica”). Prije naručivanja bilo kojeg proizvoda pažljivo pročitajte ove Opće uvjete.

Media Leaders sro, tvrtka registrirana u Slovačkoj (broj poslovnog registra 46 406 999, porezni broj i PDV broj SK2023368787, ima sjedište u Slovačkoj, na adresi Dlha 4, 974 05 Banska Bystrica. Media Leaders je nositelj commercee-a Web stranica efeel

1. Područje aplikacije web stranice

1.1 Internet trgovina efeel rezervirana je za maloprodaju. Efeel nudi proizvode za prodaju isključivo kupcima “krajnjim korisnicima”, odnosno “Potrošačima”. “Potrošačem” se smatra svaki pojedinac koji kupuje robu u svrhu koja nije povezana s bilo kojom komercijalnom, obrtničkom ili profesionalnom djelatnošću koju obavlja u njegovom poslovanju. Ukoliko korisnik nije "Potrošač" poziva se da izbjegne podnošenje narudžbi na internetskoj trgovini; Efeel zadržava pravo ne obraditi narudžbe poslane od korisnika koji nisu "Potrošači" i sve narudžbe koje nisu u skladu s poslovnom politikom efeela.

1.2 Sve informacije sadržane na web stranici ne predstavljaju obvezujuću ponudu za prodaju proizvoda u bilo kojoj zemlji ili lokaciji.

Proizvodi ponuđeni za prodaju na web stranici mogu se kupiti i otpremiti samo kupcima koji borave i navode kao odredište diljem svijeta.

1.3 Kupnja proizvoda na web stranici dopuštena je osobama koje jamče da imaju najmanje osamnaest (18) godina i mogu sklopiti pravno obvezujuće ugovore.

1.4 Prodaja proizvoda na web-mjestu predstavlja ugovor na daljinu reguliran člancima 50. i d. slovačke zakonodavne uredbe br. 206 od 6. rujna 2005. (“Kodeks potrošača”) i slovačke zakonodavne uredbe br. 70 od 9. travnja 2003. koja sadrži propis o elektroničkoj trgovini

1.5 Opći uvjeti prodaje koji se primjenjuju su oni objavljeni na dan prijenosa narudžbenice. Mogu se s vremena na vrijeme mijenjati s obzirom na moguće regulatorne promjene. Sve promjene stupaju na snagu od datuma objave na web stranici

2. Prihvaćanje Općih uvjeta prodaje i sklapanje ugovora

2.1 Engleski jezik je dostupan za sklapanje ugovora. Ugovor je sklopljen u zemljama Europske unije, kako je navedeno u gornjem stavku 1.2

2.2 Kupac je dužan pažljivo pročitati ove Uvjete i odredbe. Kupac se potiče da preuzme, spremi ili ispiše njegovu kopiju, kao i informacije o pravu na povlačenje i sve druge informacije koje efeel pruža na web stranici, bilo prije ili tijekom procesa kupnje.

2.3 Kako bi zaključio kupnju jednog ili više proizvoda na web stranici, Kupac mora ispuniti obrazac za narudžbu i poslati ga na efeel, elektroničkim putem, slijedeći upute koje se pojavljuju na web stranici tijekom faza narudžbe.

2.4 Podnošenjem Obrasca za narudžbu putem web-mjesta (proslijedi), Kupac bezuvjetno prihvaća i suglasan je da će se pridržavati ovih Općih uvjeta prodaje u svom ugovoru s efeelom. U slučaju neslaganja s određenim uvjetima sadržanim u ovim Općim uvjetima prodaje, korisnik se poziva da ne podnosi nikakav obrazac za narudžbu za kupnju na web stranici

2.5 Efeel će podnijeti obrasce narudžbe u bazi podataka u skladu s odredbama zakona. Kupac može dobiti pristup svom obrascu za narudžbu putem odjeljka " http://www.efeel.co/user/in " na web stranici

2.6 Nakon što je Kupac podnio svoju narudžbu, efeel će poslati e-poruku "Potvrda unosa narudžbe" kojom potvrđuje primitak iste.
Ova e-poruka prikazuje izvadak bitnih elemenata narudžbe: osobne podatke koje je unio kupac, adresu za dostavu, pojedinosti o naručenim proizvodima (opis i količina), detalje o cijeni, način plaćanja, troškove dostave, eventualne dodatne troškove kao i kao informacija o pravu na povlačenje i sažetak općih uvjeta prodaje. Kupac se obvezuje provjeriti točnost i eventualne ispravke priopćiti putem e-maila [email protected]
Ova e-mail poruka ne predstavlja prihvaćanje narudžbe, već samo potvrdu ispravnog primitka iste od strane odgovarajućih sustava efeel. Kupac će također pronaći svoj osobni "broj narudžbe", koji se mora koristiti u bilo kojoj drugoj sljedećoj komunikaciji s osjećajem.

2.7 Ugovor između efeela i Kupca bit će sklopljen samo kada efeel potvrdi da je narudžba prihvaćena putem e-pošte "Potvrda narudžbe i isporuke"

2.8 Bilo koja e-pošta poslana Kupcu u kojoj se potvrđuje status njegove narudžbe (kao što je e-pošta "Zahtjev za daljnje informacije" ili e-pošta "Obavijest o kašnjenju isporuke"), ili usmena komunikacija o narudžbi ne smije se smatrati prihvaćanjem iste.
Završetak ugovora odvija se otpremom naručenih proizvoda, osim ako efeel nije obavijestio Kupca o njegovom neprihvaćanju ili je Kupac zatražio otkazivanje istog.

2.9 Efeel zadržava pravo odbiti ili ograničiti narudžbe koje ne daju dovoljno jamstva solventnosti ili koje su nepotpune ili netočne. Kao i narudžba vezana uz proizvode koji više nisu dostupni (nema na zalihama)
U ovim rečenicama efeel e-poštom obavještava Kupca u najkraćem mogućem roku da ugovor nije sklopljen i da narudžba nije prihvaćena, navodeći razloge odbijanja.
U slučaju da je plaćanje već obavljeno, efeel omogućuje povrat novca Kupcu za iznos koji je već naplaćen poništenjem transakcije (vidi članak 13. Način povrata)
Efeel također zadržava pravo odbiti narudžbe bilo kojeg Kupca s kojim efeel ima pravni spor u vezi s prethodnom narudžbom. Efeel može otkazati bilo koju narudžbu ako posumnja u bilo kakvu prijevarnu aktivnost i može odbiti obraditi narudžbe kupaca s prethodnom poviješću lažnih narudžbi

3. Informacije o proizvodu i dostupnost proizvoda

3.1 Glavne karakteristike svakog proizvoda prikazane su na svakoj „stranici s informacijama o proizvodu” na temelju informacija koje su dali proizvođači. Efeel, zadržava pravo izmjene bilo koje stranice s podacima o proizvodu bez prethodne obavijesti.

3.2 Efeel će nastojati što bolje predstaviti slike proizvodima koji se nude na prodaju.
Boje proizvoda, međutim, mogu se razlikovati od stvarnih u skladu s postavkama računalnih sustava koje korisnik koristi.
Slike u specifikacijama proizvoda također se mogu razlikovati u nijansi boje, veličini ili u vezi s bilo kojim dodacima proizvoda. Za potrebe kupoprodajnog ugovora prevladava opis proizvoda sadržan u obrascu za narudžbu koji je poslao klijent

3.3 Na web-mjestu se također mogu prikazati popratne informacije za kupnju opće prirode, kao što su one koje se nalaze, na primjer, ili u Vodiču za kupnju pojmovnika.
Ove informacije se pružaju kao jednostavan generički informativni materijal, koji ne odgovara stvarnim karakteristikama jednog proizvoda. Za potrebe kupoprodajnog ugovora prevladava opis proizvoda sadržan u obrascu za narudžbu koji je poslao klijent.

3.4 Na “Stranici s informacijama o proizvodu” za svaki proizvod postoji poseban odjeljak koji sadrži informacije o “Dostupnosti proizvoda”. Kupac može kupiti samo proizvode sa sljedećom izjavom "Na zalihi".
U slučaju da je status proizvoda “Otkriveno”, Kupac može nastaviti s rezervacijom proizvoda i efeel će ga u ime klijenta naručiti dobavljaču. Kada proizvod bude dostupan, efeel će obavijestiti Kupca putem e-pošte.

3.5 Imajte na umu da dodavanje proizvoda u košaricu ne znači da je proizvod automatski rezerviran za Kupca.
Proizvod je još uvijek dostupan za kupnju drugim kupcima do podnošenja i obavijesti o potvrdi narudžbe od strane efeela, u skladu s ovim Uvjetima prodaje.
To može ovisiti o istovremenim narudžbama na web stranici. Moguće je, zbog tehničkih razloga, da bi "dostupni proizvod", nakon prijenosa narudžbe, mogao postati van zalihe, te je stoga potrebno pričekati novu zalihu. U tom slučaju, Kupac će biti odmah obaviješten e-poštom ("Proizvod rezerviran" ili "kašnjenje isporuke") i može zatražiti otkazivanje narudžbe u bilo kojem trenutku prije isporuke proizvoda klikom na gumb "Otkaži" koji se nalazi u e-mail.

3.6. U slučaju nedostupnosti naručenog Proizvoda, Kupac će biti obaviješten e-poštom odmah, a u svakom slučaju u roku od trideset (30) dana od dana nakon prijenosa narudžbe. Ako je plaćanje već izvršeno, efeel istovremeno omogućuje povrat Kupcu iznosa koji je već naplaćen poništenjem transakcije. (vidi stavak u nastavku: 13. Postupci povrata novca)

4. Cijena, troškovi dostave, porezi i pristojbe

4.1 Sve cijene objavljene na web stranici izražene su u € (Eurima). Uključuju PDV (20%) ako se proizvodi šalju i isporučuju unutar Europske unije. Cijena neće uključivati PDV ako se proizvodi šalju i isporučuju izvan Europske unije (ako su dostupni).

4.2 Efeel zadržava pravo promjene cijene proizvoda u bilo kojem trenutku. Podrazumijeva se da je cijena Proizvoda koja će se naplatiti Kupcu ona koja je prikazana na Web stranici u trenutku podnošenja Narudžbe. Eventualno povećanje ili smanjenje nakon prijenosa narudžbe neće se uzeti u obzir.

4.3 Cijena proizvoda ne uključuje troškove dostave. Troškovi dostave padaju na teret kupca, a plaća ih Kupac zajedno s uplatom ukupne cijene narudžbe.
Iznos za sve narudžbe iznosi 5 eur (s PDV-om) u košarici tijekom postupka online kupnje i prije njegovog zaključenja, kao i u e-mailu “Potvrda narudžbe i isporuke”.

4.4 Ukupna cijena narudžbe (s zasebnom naznakom troškova dostave i svih drugih dodatnih troškova) uvijek je prikazana u košarici na kraju postupka kupnje". Ova ukupna vrijednost (koja će biti naznačena Kupcu u "Unos narudžbe" potvrda " i u e-porukama "Potvrda narudžbe i isporuke") bit će ukupan iznos koji Kupac duguje u vezi s narudžbom. Kupac ne duguje ništa više od ovog iznosa, osim eventualnih carina (vidi stavak ispod) .

4.5. Dostava do nekih vrlo specifičnih odredišta može zahtijevati dodatne naknade i troškove koje snosi primatelj i plaća se prilikom dostave proizvoda izravno poreznim i carinskim tijelima ili kuriru. Kupac oslobađa efeel od takvih poreza, nameta i naknada. Međutim, svaki mogući porez, porez, trošak ili druge obveze propisane zakonima svake određene zemlje u kojoj se proizvodi isporučuju i isporučuju u cijelosti snose Kupci.

5. Kako kupiti

5.1 Kupnja proizvoda na web stranici moguća je sa ili bez registracije. Registracija omogućuje Kupcu niz dodatnih usluga, stvaranjem osobnog profila.

5.2 Na online katalogu, Kupac odabire i dodaje u košaricu dostupne proizvode i proizvode koji se mogu naručiti, kao što je opisano na relevantnoj „Stranici s informacijama o proizvodu“. Prilikom unosa narudžbe Kupac je dužan dati određene osobne podatke (osobne podatke, odredište podataka, broj fiksnog i mobitela, e-mail adresu); i unesite valjane podatke o kreditnoj kartici za koju je zakonski odgovorna ili druge načine plaćanja (kako je predviđeno ovim Uvjetima prodaje).

5.3 Efeel zadržava pravo zahtijevati dodatne informacije i dokumentaciju kako bi se utvrdio identitet i vlasništvo Kupca za plaćanje. Kupac jamči da su svi navedeni podaci istiniti, točni i potpuni (vidi sljedeći odlomak o načinu plaćanja).

5.4 Nakon slanja narudžbe (proslijeđene), Kupac se poziva da ispiše ili spremi njenu elektroničku kopiju i da i dalje zadrži postojeće Opće uvjete prodaje, u skladu s odredbama o prodaji na daljinu

5.5 Kupac koji je izvršio narudžbu s prijavom (znači da je registrirani kupac i da je kreirao vlastiti profil).

5.6 Nakon što kupcu potvrdi točan primitak narudžbenice (vidi točku 2.6), efeel obrađuje narudžbu i provjerava podatke koje je unio kupac, način plaćanja, pripremu proizvoda u skladištu. U nekim slučajevima može trebati telefonski kontakt s kupcem ili zatražiti dodatnu dokumentaciju (vidi paragraf Način plaćanja)

5.7 Efeel priopćava prihvaćanje narudžbe slanjem e-pošte "Potvrda narudžbe i isporuke" koja sadrži sažetak informacija koje su već sadržane u obrascu za narudžbu: ciljni podaci, opis i količina naručenih proizvoda, način plaćanja, isporuka podataka.

5.8 U slučaju odbijanja, efeel će o tome obavijestiti efeel u najkraćem mogućem roku (iu svakom slučaju u roku od 30 dana od datuma slanja narudžbe) slanjem e-pošte "Obavijest o otkazivanju narudžbe" s razlozima. U slučaju da je plaćanje već dovršeno, efeel omogućuje kontekstualno povrat novca Kupcu za iznos koji je već naplaćen poništenjem transakcije (vidi članak 10. Način povrata)

6. Načini plaćanja

Kao što je spomenuto u točki 4.2 (Cijena proizvoda, troškovi dostave, porezi i pristojbe) Imajte na umu da se sve transakcije, uključujući valutu, preračunavaju u eure nakon plaćanja od strane kupca.

6.1 Plaćanje kreditnom karticom

6.1.1 U slučaju plaćanja kreditnom karticom, iznos koji se odnosi na kupnju će biti naplaćen od strane Banke odmah, po završetku transakcije koju je Kupac izvršio online.

6.1.2 U trenutku narudžbe od strane kupca, web sesija će se preusmjeriti s web stranice na sigurnu stranicu na web stranici GP WEBpay (SSL). Na takvoj web stranici Kupac će moći dovršiti plaćanje Cijene
Ni u jednom trenutku tijekom procesa kupnje EFEEL ne može znati podatke o kreditnoj kartici Kupca. Podaci nisu dostupni EFEEL-u ili trećim stranama, niti u trenutku narudžbe ili kasnije. Niti jedna arhiva EFEEL-a ne održava takve podatke. EFEEL se ni u kojem slučaju ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu prijevaru ili nezakonitu zloupotrebu od strane trećih strana, nakon plaćanja proizvoda kupljenih na web stranici

6.1.3 EFEEL zadržava pravo zatražiti od kupca, e-poštom, da pošalje kopiju prednje/stražnje strane važeće osobne iskaznice. Zahtjev za e-poštu će navesti razdoblje unutar kojeg EFEEL mora primiti dokument. U svakom slučaju ovaj rok neće biti duži od 5 radnih dana. U čekanju za traženi dokument, narudžba će biti obustavljena. U slučaju zahtjeva, Kupac je dužan poslati sve tražene dokumente u navedenom roku. Ako EFEEL ne primi ove dokumente u traženom roku kao u zahtjevu e-poštom ili primi nevažeće ili istekle dokumente. Ugovor će biti u skladu i u svrhu čl. 1456 cc, a narudžba će biti naknadno poništena, osim prava na naknadu štete koju bi EFEEL mogao suočiti kao rezultat ponašanja klijenta. O raskidu ugovora Kupac će biti obaviješten e-poštom, najkasnije 2 dana nakon isteka roka za podnošenje dokumenata koje zahtijeva EFEEL i rezultirat će otkazivanjem narudžbe te će mu biti vraćen uplaćeni iznos. Ako EFEEL zaprimi potrebnu dokumentaciju u navedenom roku, uvjeti isporuke, odnosno preuzimanje proizvoda od strane kurirske službe, bit će priopćeni Kupcu nakon potvrde transakcije od strane Središnjeg centra za sprječavanje rizika prijevare.

6.1.5 EFEEL ne može znati i ne pohranjuje podatke ni na koji način koji su povezani s kreditnom karticom Kupca ili s bilo kojim drugim sredstvom plaćanja povezanom s tim računom).

6.2 Bankovni prijenos

6.2.1 Kupci mogu platiti bankovnim prijenosom. Naručena roba bit će poslana nakon što primimo uplatu.

Broj računa : IBAN: SK9802000000002952352651

Adresa banke primatelja:
Vseobecna uverova banka
Mlynske nivoe 1
829 90 Bratislava 25
Slovačka

SWIFT kod (BIC): SUBASKBX

Simbol varijable (rereferenca) : Vaš broj narudžbe

7. Pošiljka

7.1 Pojam "pošiljka" odnosi se na trenutak u kojem je efeel povjerio proizvod definiranom prijevozniku koji preuzima odgovornost za proizvod (kriteriji mogu varirati ovisno o vrsti naručenog proizvoda i odredištu)

  • Obično stiže u roku od 5 radnih dana (može varirati ovisno o zemlji odredišta)
  • Međunarodna pošta 1. razreda 'Potpisano za' dostava - međunarodna 'Potpisano za '

7.2 Uvjeti isporuke i uvjeti isporuke posebno su spomenuti u odnosu na pojedinačni proizvod na svakoj relevantnoj „stranici s informacijama o proizvodu“. Uvjeti isporuke stupaju na snagu od datuma slanja narudžbe, osim ako nije drugačije navedeno

7.3 Ako se odjednom naruči više proizvoda s različitim statusom dostupnosti, efeel će izvršiti samo jednu pošiljku. Dostava će se odvijati poštujući najduža vremena (npr. u slučaju da je 1 proizvod naručen sa statusom "Nije na zalihi", zajedno s proizvodom sa statusom "Na zalihi", oba proizvoda će biti poslana s dužim rokom dostave, tj. 30 dana).

8. Dostava: Naknade i uvjeti

8.1. Isporuka proizvoda vrši se na poštansku adresu odredišta koju je Kupac naveo u Modulu narudžbe.

Naknade za pakiranje i dostavu

Svjetski standard - 5 € (dostava po cijelom svijetu)

isporuka u cijelom svijetu

8.2 Kupac je dužan prijaviti sve posebne značajke vezane uz mjesto isporuke Proizvoda. U slučaju da se daju pogrešne informacije i pojedinosti, učitavanje bilo kakvih dodatnih troškova koje eeel može podnijeti kako bi dovršio isporuku Proizvoda bit će zadužen za Kupca.

8.3 Isporuka narudžbe odnosi se na nivo ulice. Ne dostavljamo u poštanske pretince, poštanske urede i ne dostavljamo trećoj tvrtki koja se bavi transportom/špediterima.

8.4 Sva odgovornost i rizik za kupljenu robu padaju na teret Kupca od trenutka kada Pošta ima potpis primatelja

8.5 Svaki problem u vezi s fizičkim stanjem, korespondencijom ili kompletnošću primljene robe Kupac mora odmah prijaviti efeel-u, a najkasnije u roku od 5 dana od datuma isporuke prijavom e-poštom na [email protected]

8.6 U slučaju da Kupac zatraži ponovno slanje kupljenog proizvoda, efeel će prijeći na novu isporuku zadržavajući pravo snositi naknadu, osim troškova, i trošak povrata Proizvoda efeelu.

8.12 U slučaju da kupljeni proizvod nije isporučen ili kasni u skladu s uvjetima isporuke navedenim u odjeljku Specifikacije, Kupac to može prijaviti putem e-pošte: [email protected] . efeel će ispitati prigovor i odmah će obavijestiti kupca o rezultatu putem e-pošte u roku od najviše petnaest (15) radnih dana.

9. Povrat: pravo na povlačenje

9.1. U skladu s člankom 64. i sl. Kodeksa o potrošačima (Zakonodavna uredba br. 206/2005), Kupac "Potrošač" ima pravo odustati od kupnje Proizvoda bez kazne i bez navođenja razloga, u roku od deset (10) radnih dana od primitka Proizvod. Prema uvjetima navedenim u sljedećim točkama

9.2 Efeel odobrava Kupcu, bolje uvjete nego što ih predviđa Kodeks potrošača (koji kaže da kupac mora poslati pisanu obavijest u roku od deset dana, poštom preporučeno s povratnicom) za korištenje ovog prava, dovoljno je priopćiti volju unutar 15 radnih dana od datuma isporuke proizvoda, putem e-maila: [email protected] Predmet: („Želim primijeniti pravo na povlačenje)

9.3 Obavještavajući o povlačenju, kupac treba navesti broj narudžbe (izdane u trenutku kupnje), Proizvod ili Proizvode za koje namjerava iskoristiti svoje pravo na povlačenje i jasno izraziti svoju namjeru da odustane od kupnje

9.4 Nakon što primi zahtjev za povlačenje putem e-pošte, EFEEL korisnička služba odmah će kupcu dati upute o tome kako vratiti proizvode. Proizvodi se moraju poslati na adresu tvrtke navedenu na stranici za kontakt.
Proizvod se mora vratiti netaknut, nekorišten, kompletan sa svim originalnim dijelovima i ambalažom (vrećice i/ili pakiranje), u skladu s uvjetima sljedećih točaka 9.5.

9.5 Kako vratiti - Pošiljku vraća kupac

9.6 U slučaju da povlačenje nije izvršeno prema čl. 64 i dalje. Kodeks potrošača i, posebno, ako Proizvod nije kompletan sa svim svojim dijelovima i/ili popraćen svojim dodacima i/ili elementima koji čine sastavni dio (npr. naljepnica se i dalje mora pričvrstiti na proizvode s jednokratnom pečatom, sastavni dio proizvoda) i/ili nije u originalnom pakiranju, ili čak i kada je oštećen ili korišten od strane klijenta (proizvodi nisu nošeni, prani, korišteni) osim u razumnoj granici dužne pažnje, ne uključuje raskid ugovora i, posljedično, neće imati pravo na povrat iznosa koji je Kupac platio za Proizvod. Proizvod ostaje na raspolaganju Kupcu u EFEEL skladištu, čekajući njegovo preuzimanje, istovremeno poništavajući zahtjev za povlačenje.

9.7 U skladu s čl. 67, četvrti stavak, Potrošačkog kodeksa, tek nakon primitka proizvoda i tek nakon provjere pozitivne usklađenosti s uvjetima i postupcima za ostvarivanje prava na povlačenje i integritet (kao što je navedeno u gornjim stavcima), EFEEL će u roku od četrnaest ( 14) dana od datuma primitka Proizvoda, au svakom slučaju u roku od trideset (30) dana od dana kada je EFEEL obaviješten o traženom povlačenju, vratiti iznose koje je platio kupac. Povrat će uključivati troškove dostave, ali ne i iznos plaćen za kupnju bilo koje "dodatne usluge dostave"

OBRAZAC ZA ŽALBE - (potrebno ispuniti i poslati s vraćenom robom - primijeniti 2 godine jamstva za nedostatke proizvoda)

OBRAZAC ZA POVLAČENJE - (potrebno je ispuniti i poslati s vraćenom robom do 14 dana nakon primitka proizvoda)

10. POSTUPCI POVRATA

10.1 Povrat će se izvršiti poništenjem platne transakcije (ako je plaćanje izvršio korisnik metodom kreditne kartice)

10.2 U slučaju neslaganja između primatelja proizvoda navedenih u obrascu za narudžbu i koji je izvršio uplatu iznosa za kupnju, povrat iznosa, u slučaju prava na odustanak, izvršit će Cool-mania, onima koji su izvršili plaćanje.

10.3 Kao što je već spomenuto u odjeljku 4.2, sve transakcije klijenata koji borave u zemlji Europske unije pretvaraju se u eure kao rezultat plaćanja od strane klijenta. Za plaćanja u valutama koje nisu eure, efeel i dalje vraća iznos u eurima, a onda se iznos valute izračunava na temelju omjera promjene na dan kada je izvršen povrat. Tečajni rizici stoga padaju na teret klijenta.

11. Konvencionalno jamstvo

11.1 Proizvodi koji se prodaju na web stranici mogu, ovisno o njihovoj prirodi, biti pokriveni konvencionalnim jamstvom koje izdaje proizvođač ("Konvencionalno jamstvo"). Kupac se može osloniti na ovo jamstvo samo prema proizvođaču. Trajanje, teritorijalno proširenje, uvjeti korištenja, vrste oštećenja i/ili nedostataka koji su pokriveni i sva ograničenja jamstva ovise o pojedinom proizvođaču i navedeni su u jamstvenom listu koji se nalazi u kutiji proizvoda.

Proizvođač proizvoda odgovoran je za bilo kakvu štetu uzrokovanu nedostacima na takvim proizvodima.
Ova vrsta Jamstva ima dobrovoljnu prirodu i ne dodaje, ne zamjenjuje, ne ograničava ili isključuje i neće utjecati na Pravno jamstvo

12. Pravno jamstvo od 24 mjeseca za nedostatke sukladnosti

12.1 Sukladno Kodeksu potrošača, svi proizvodi prodani na web-mjestu "Potrošaču" također su pokriveni pravnim jamstvom od 24 mjeseca koje pokriva nesukladnosti s traženom kvalitetom i deklariranom u ugovorima (prema člancima 128 ff. Leg. br. 206/2005). Za primanje jamstvenog servisa, Kupac mora sačuvati potvrdu o primitku narudžbe ("Potvrda narudžbe i pošiljke" e-mail ili kurirska dostavnica ili dokaz o uplati).

12.2 Pravno jamstvo od 24 mjeseca pokriva nedostatke ili nesukladnost proizvoda, koji nisu vidljivi u trenutku kupnje, postoje u trenutku isporuke robe, ako se proizvod koristi ispravno, u skladu s njegovom namjenom i kako je utvrđeno od strane Proizvođač (odredbe sadržane u dokumentaciji koja je na kraju priložena proizvodu.
Nedostatak sukladnosti mora se odjaviti, uz ukidanje jamstva, u roku od dva mjeseca od datuma otkrivanja.

12.3 Smatra se da je roba u skladu s ugovorom ako u trenutku isporuke potrošaču:

12.4 Stoga su isključeni iz opsega Pravnog jamstva. Nedostaci utvrđeni slučajnim činjenicama ili odgovornošću Kupca ili korištenjem proizvoda koji nije u skladu s njegovom namjeravanom upotrebom i/ili navedeni u tehničkoj dokumentaciji mogu biti priloženi proizvodu.

12.5 U slučaju kvara ili nesukladnosti proizvoda, efeel osigurava, bez naknade za kupca, vraćanje sukladnosti proizvoda: popravkom ili zamjenom proizvoda drugim s jednakim ili većim karakteristikama. U protivnom uz odgovarajuće sniženje cijene ili raskid ugovora povrat uplaćenog iznosa.

12.6 Kako bi iskoristio Pravno jamstvo, Kupac tada mora prije svega dostaviti dokaz o datumu kupnje i isporuke robe. Preporučljivo je da kupac, za potrebe takvog dokaza, spremi kopiju e-maila „Potvrda narudžbe i otpreme“ koji se smatra poslanim ili bilo koje druge dokumente koji potvrđuju datum izvršenja kupnje (na primjer, dostavnicu kurira ili dokaz o uplati).

12.7 Kupac mora efeelu poslati konkretnu komunikaciju, koja zahtijeva Otklanjanje nesukladnosti, putem e-maila [email protected] Predmet: Proizvod je pokvaren
Služba za korisnike će dati Kupcu posebne smjernice za svaki proizvod kako bi aktivirao jamstvo. Efeel će odmah odgovoriti na komunikaciju s Kupcem, navodeći koje korake treba poduzeti sljedeće.

12.8 U slučajevima kada primjena jamstva predviđa vraćanje proizvoda radi popravka kvara, kupac mora vratiti proizvod u originalnom pakiranju, kompletan u svim dijelovima (uključujući ambalažu i svu dokumentaciju i dodatnu opremu). Kako biste ograničili oštećenje originalnog pakiranja, preporuča se staviti u drugu kutiju. Treba izbjegavati lijepljenje naljepnica ili trake izravno na originalno pakiranje proizvoda.

12.9 Popravak će se izvršiti u najkraćem mogućem roku. Prosječno vrijeme može varirati od 15 do 60 radnih dana. U slučaju neopravdanog prekoračenja roka, Kupac može zahtijevati zamjenu robe ili razrješenje ugovora. Ne može se tražiti nikakva šteta za bilo kakvo kašnjenje u popravcima ili zamjenama.

12.10 Ako se kvar ne pronađe ili ako ne bi trebao biti nesukladnost proizvoda, u skladu sa Zakonskom uredbom br. 206/2005, Kupac će biti naplaćen za sve troškove provjere i popravka, kao i sve druge troškove ( transport itd..) na kraju održava efeel. Jamstvo je nevažeće ako je kvar uzrokovan zanemarivanjem ili zlouporabom kupca, prijevarom, vlagom ili drugim uzrocima koji nisu povezani s greškama u proizvodnji ili proizvodnji

13. Privatnost

13.1 Osobni podaci koje je Kupac zatražio i pružio tijekom ispunjavanja Modula narudžbe prikupljaju se i obrađuju kako bi se zadovoljili zahtjevi Kupca i ni pod kojim okolnostima neće biti licencirani trećim stranama. Efeel jamči svojim klijentima poštivanje pravila o obradi osobnih podataka, podložno kodeksu o privatnosti utvrđenom u Zakonodavnoj uredbi br. 196 od 30.06.2003. i naknadnim izmjenama.

14. Pogreške i/ili netočnosti na Stranici

14.1 Efeel je stalno predan provjeravanju online kataloga kako bi spriječio pogreške ili netočnosti. Međutim, moguće je da web stranica sadrži pogreške, netočnosti ili propuste. Efeel stoga zadržava pravo ispraviti sve pogreške, netočnosti ili propuste sadržane na web stranici, čak i nakon što je na kraju primila narudžbu. Također zadržava pravo promjene ili ažuriranja podataka u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti Kupca.